Vealeidja OÜ ärinimi on muutunud ja ühingu uus nimi on Sweco EST OÜ. Nime muutumisel jäi ühingu registrikood 10633373 ja majandustegevuse registreeringute numbrid endiseks. Muutusid kontaktandmed – meie uue kontori aadress on Valukoja tänav 8, Tallinn, 13517 ning uus koduleht asub www.sweco.ee.